Branča cena vienai personai: 35 €, bērniem līdz 6 gadiem: bez maksas, no 7 – 12 gadiem: 15 €.
Brunch price per person: 35 €, for children up to 6 years: complimentary, from 7 to 12 years: 15 €.

No pirmdienas lïdz ceturtdienai un svētdienās virtuve darbojas lïdz plkst. 22:00. Piektdienās un sestdienās līdz plkst. 23.00.
From Monday to Thursday and on Sundays, the kitchen is open until 22:00. On Fridays and Saturdays until 23:00.